Gabaryty

Uwaga Mieszkańcy! Informujemy, że rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w gminie Dobroszyce. Harmonogram wywozu znajduje się poniżej.

Szlak rowerowy

15 września w Rudzie Sułowskiej z inicjatywy stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, przy udziale m.in. Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, wójt gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał wspólnie...

3 Królowie

"Cuda, cuda ogłaszają.." pod tym ogólnopolskim hasłem ( fragm. kolędy) tegorocznego święta Objawienia Pańskiego odbył się w Malerzowie VI ORSZAK TRZECH KRÓLIDziękujemy wszystkim ludziom dobrej...

Odpust

Dzisiaj odbył się odpust w naszej kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Uroczysta msza odbyła się w koncelebrze 4 księży i pod przewodnictwem naszego proboszcza...

9 listopada

Serdeczne podziękowania dla malerzowian biorących udział w dzisiejszym porządkowaniu terenu wokół kaplicy i myciu okien wewnątrz, kieruję do Artura R., Jerzego M., Ireneusza Ś., Grzegorza...